Zdravotní péče ve středisku BETHEL Frýdek-Místek

BETHEL Frýdek-Místek, jedno ze středisek Slezské diakonie, pomáhá prostřednictvím sociálních služeb lidem bez přístřeší. Kromě poskytování těchto služeb: Azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum a Terénní program, spolupracujeme s různými organizacemi. Jednou z nich je Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku. Pracovníci střediska vedou klienty k péči o zdraví, k docházce k praktickým lékařům na preventivní prohlídky, přesto jsou však situace, které pomůže zlepšit neformální zdravotní péče. Jde např. o situace, kdy klient zatím není registrován u praktického lékaře, má obavy z návštěvy lékaře a k lékaři dojít nechce. Takovou péči pravidelně poskytuje v našem středisku Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek. Tato péče rozhodně nenahrazuje ošetření lékařem, vnímáme ji však jako velmi užitečnou. Již několik let k nám dochází zdravotní sestra jako dobrovolník a pomáhá klientům řešit jejich zdravotní problémy, např. měření krevního tlaku, ošetření drobných poranění. Klienti také mohou využít sociální šatník Oblastního spolku Českého červeného kříže. Tímto bychom chtěli poděkovat týmu pracovníků této organizace a naši milé dobrovolnici. Jsme vděčni za jejich pomoc a spolupráci.

 

Lucie Drkošová a Hana Dvorská, sociální pracovnice

 

BETHEL Frýdek-Místek (kontakt)

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek – azylový dům pro muže,

Sokolská 1347, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

Komenského 159, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

J. Trnky 72, Frýdek-Místek – „druhé patro azylového domu“ – samostatné bydlení

E-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz,

Tel: 734 862 307

WWW: http://www.slezskadiakonie.cz/

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty