Knihovny v mikroregionu

Knihovna v Dobré

Dne 29. června 1899 byl založen v Dobré místní odbor Matice osvěty lidové, při kterém byla založena také knihovna. Koncem roku měla 150 knih vázaných a 16 nevázaných. „Čtenářů bylo 102, z těch 3 rolníci, 10 chalupníků, několik komorníků, nejvíce četlo mladší dělnictvo. Nejvíce žádány knihy zábavné, přečteno 1 176 knih. Čistého jmění má knihovna 40 korun a 32 haléřů“ (Citace z dobové kroniky). Obecní knihovna v Dobré vznikla z rozhodnutí obecní rady 21. listopadu 1920. Roku 1989 se knihovna stěhovala do nových prostor integrovaného domu služeb, kde je knihovna dodnes. Od roku 2000 knihovna půjčuje knihy přes výpůjční protokol automatizovaného knihovního systému LANius. V místní knihovně v Dobré je 17 895 svazků a 63 titulů periodik. Pro občany knihovna pořádá besedy, soutěže a knihovnické lekce pro žáky mateřských i základních škol, výstavy a besedy se zajímavými osobnostmi. K dispozici je i internet, skener, tisk a kopírování.

 

Provozní doba

Pondělí : 12,00-15,00 hod.

Úterý : 9,00 – 11,00 hod., 12,00 – 17,30 hod.

Čtvrtek : 9,00 – 11,00 hod., 12,00 – 17,30 hod.

 

Kontakt

Adresa : Dobrá č. 230, 739 51 Dobrá, 

Telefon : +420 558 641 016

Email : knihovnadobra@dobra.cz

WWW : http://knihovna.dobra.cz/

Odpovědná osoba : Dagmar Španihelová, ředitelka

 

 

Místní knihovna v Raškovicích

Knihovna nabízí široký výběr literatury pro děti i dospělé a další služby. Knihovna se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Součástí prostoru je Malá galerie a stálá národopisná expozice historie obce a okolí v podhůří Beskyd Památník Raškovic.

 

Provozní doba

Úterý : 9,00 – 12:00 a 12,30 – 17,00 hod.

Čtvrtek : 8,30 – 12,00 a 13,00 – 18,00 hod.

 

Kontakt

Adresa : Raškovice 58, 739 04 Pražmo 

Telefon : +420 558 692 420

Email : knihovna@raskovice.cz

WWW : www.raskovice.knihovna.info

Odpovědná osoba : Marie Zemanová, knihovnice

 

Obecní knihovna na Pražmě

Obecní knihovna se nachází v budově obecního úřadu. K dispozici je kromě možnosti zapůjčení knih a časopisů i internet a kopírka.

 

Provozní doba

Středa : 17,00 – 19,00 hod.

Pátek : 17,00 – 19,00 hod.

 

 

Obecní knihovna v Dobraticích

V obci byla 7. dubna 1918 založena matiční knihovna. Sídlila v budově školy, knihy do ní daroval spolek Slezan z Prahy a to celkem 135 svazků. Půjčovalo se každou druhou neděli. Od 3. října 1920 byla matiční knihovna změněna na veřejnou. Ke středisku v Dobré patří od roku 1966. Stále se nachází v budově školy a její fond čítá 3 001 svazků a 14 titulů periodik. Kromě půjčování knih a časopisů je k dispozici zdarma jedno připojení na internet. 

 

Provozní doba

Úterý : 13 – 17 hod. 

 

Kontakt

Adresa : Dobratice 58, 739 52 Dobratice

Telefon : +420 558 651 254

Email : obec-dobratice@iol.cz

Odpovědná osoba : Daniela Baumová, vedoucí knihovny

 

 

Obecní knihovna v Nošovicích

Datum vzniku knihovny není znám. Před druhou světovou válkou byla knihovna v budově školy. V roce 1966 byla připojena do střediskového systému. Nyní se nachází v budově Obecního domu, její fond čítá 3 903 svazků a 11 titulů periodik. 

 

Provozní doba

Úterý : 13 – 16 hod.

Středa : 13 – 17 hod. 

 

Kontakt

Adresa : Nošovice 58, 739 51 Nošovice

Telefon : +420 558 641 032

Email : ounosovice@telecom.cz

Odpovědná osoba : Marie Olšarová, vedoucí knihovny

 

 

Obecní knihovna ve Vojkovicích

Nejstarší knihovna frýdeckého venkova byla založena v obci Vojkovice již v roce 1898, o rok dříve než knihovna v Dobré. Tehdy měla 200 svazků. V roce 1966 byla knihovna připojena do střediskového systému. Nyní se nachází v budově Obecního úřadu, její fond čítá 3 119 svazků a 14 titulů periodik. 

 

Provozní doba

Pondělí : 13 – 16 hod. 

 

Kontakt

Adresa : Vojkovice 61, 739 51 Vojkovice

Telefon : +420 558 651 025

Email : radm7123@applet.cz

Odpovědná osoba : Eva Sojková, vedoucí knihovny

 

 

Obecní knihovna Vyšní Lhoty

Kromě půjčování knih a časopisů je k dispozici jedno připojení na internet a jedno studijní místo pro uživatele knihovny. Připojení na internet je poskytováno čtenářům knihovny zdarma. 

 

Provozní doba

Úterý : 15.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek : 15.00 – 17.00 hod. 

 

Kontakt

Adresa : Vyšní Lhoty 232, 739 51 Dobrá

Odpovědná osoba : Ivona Sikorová, knihovnice

 

 

 

 

 

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty