Turistika, volný čas

 

V mikroregionu existují příhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, který má především v jižních částech území dlouhou tradici. Obce Krásná a Morávka patří v regionálním měřítku mezi významná střediska cestovního ruchu. Mikroregion nabízí vhodné podmínky pro letní i zimní rekreaci i poznávací turistiku zaměřenou na přírodní i kulturně-historické zajímavosti. Na druhou stranu mikroregion postrádá výrazné atraktivity, na kterých by mohl budovat image turistické destinace národního nebo mezinárodního významu, a vodní plochy ke koupání a vodním sportům. Nejvýznamnějšími kulturně-historickými zajímavostmi jsou po krajině rozeseté památky lidové architektury a dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského na Prašivé. Status národní kulturní památky má památník „Noční přechod“ na Morávce. Nabídku atraktivit doplňují kulturně-společenské i sportovní akce regionálního významu. Ubytovací kapacity se v mikroregionu koncentrují v nejnavštěvovanějších střediscích cestovního ruchu. Kromě zařízení volného cestovního ruchu region disponuje značnými lůžkovými kapacitami v objektech individuální rekreace, z nichž však pouze nepatrný zlomek je komerčně využíván pro volný cestovní ruch.

V Česku dlouhodobě roste zájem turistů o domácí destinace, Moravskoslezské Beskydy přitom patří mezi nejatraktivnější turistické cíle v zemi. Mezi jejich návštěvníky však převažují obyvatelé Moravskoslezského kraje a nejbližšího okolí, což se odráží v nadprůměrném zastoupení jednodenních návštěv, v relativně krátké průměrné době pobytu vůbec a v nízkých částkách, které značná část návštěvníků a turistů v cílových destinacích utrácí za služby cestovního ruchu. Další rozvoj cestovního ruchu, jenž se zaměřuje na využití místních kulturních a přírodních zajímavostí, limituje nedostatečně rozvinutá turistická a volnočasová infrastruktura, která ve srovnání s konkurenčními regiony zaostává jak rozsahem, tak kvalitou nabízených služeb. Rozsáhlejší investice naráží na nedostatek kapitálu a v některých lokalitách se dostávají do přímého konfliktu s potřebami ochrany životního prostředí a se zájmy obyvatel. Potenciál spolupráce jednotlivých poskytovatelů, tvorby integrovaných turistických balíčků a cíleného marketingu prozatím zůstává nevyužit.

 
Turistická mapa Sdružení obcí povodí Morávky

cyklo_final

Zdroj: www.mapy.idnes.cz, 2016

 

 

 

Kulturní akce

Kvě 04
Čvn 22

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty