Realizované projekty

Projektový manažer a podpora projektů SOPM 2017

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 3. zasedání dne 16. 3. 2017 usnesením číslo 3/178 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“.   Uvedeným usnesením byla schválena dotace na realizaci projektu „Projektový manažer a podpora projektů SOPM 2017“.   Aktivity předloženého neinvestičního projektu se zaměřují na zajištění manažera se zahájením činnosti ke dni 27. 1. 2017.  Práce manažera se zaměřuje na budování partnerství a spolupráce

Číst více

Svoz biologického odpadu

Vážení občané Sdružení obcí povodí Morávky, na přelomu roku 2016/2017 byla zřízena nová služba občanům. Tato služba je založena na sběru biologického odpadu – upotřebených potravinářských olejů, tuků a dalších látek vznikajících v gastro provozech a domácnostech. Cílem projektu je prostřednictvím sběrných kontejnerů umístěných v jednotlivých obcích Sdružení, minimalizovat vypouštění biologického odpadu do veřejné kanalizace. Vypouštění nejenže může poškozovat veřejnou kanalizaci, ale též odpady domácností. Biologický odpad lze dále recyklovat a použít pro jiné účely (viz Projekt pro města a obce).  

Číst více

Publikace článků k sociální problematice a nabídka sociálních služeb pro občany

Sdružení obcí povodí Morávky ve spolupráci s magistrátem města Frýdek-Místek realizuje projekt, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti a povědomí občanů SOPM o aktuálním dění v sociální oblasti a nabídce sociálních služeb. Články, informace a projekty budou uveřejňovány v regionálním i obecním tisku, na společných webových a Facebookových stránkách SOPM. Současnou nabídku sociálních služeb pro občany a články lze nalézt webových stránkách SOPM v sekci Aktuality.

Číst více

Zhotovení projektové dokumentace: Cyklotrasa povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek na programové období 2014–2020, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 24. července 2014 s účinností od 1. října 2014, podalo dne 26. října 2016 zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace cyklotrasy povodí Morávky. Zakázka bude spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace“. Prostřednictvím Výzvy k podání nabídek bylo

Číst více

Webové stránky Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky založilo nové oficiální webové stránky s cílem zvýšit informovanost a povědomí o aktivitách SOPM ve vnějším i vnitřním prostředí mikroregionu. Tyto webové stránky budou sloužit jak občanům Sdružení, tak i návštěvníkům či turistům. O novinkách, nabídce volnočasových aktivit, připravovaných i realizovaných projektech budeme informovat nejenom na webových stránkách, ale i na Facebooku. Projekt je uveden ve Strategii SOPM na období 2016–2022.   Zpráva o fungování informačních kanálů v SOPM Strategický plán Sdružení obcí povodí Morávky na období 2016–2022 se

Číst více

Cyklotrasa povodí Morávky: projektová příprava

Jedním z prioritních projektů Sdružení obcí povodí Morávky je vybudování cyklotrasy. Cyklotrasa bude v úseku Nošovice – Morávka vedena podél komunikace č. III/4774 převážně po účelových a místních komunikacích. Koridory cyklistické trasy vedoucí do obcí Dobratice a Krásná ještě nebyly projektově navrženy. Součástí navrženého řešení jsou úpravy povrchů komunikací v místech, kde je to nezbytně nutné, doprovodné stavby, zejména mosty a lávky, odpočívky a informační body. Cyklotrasa představuje prodloužení stávající sítě bezpečně trasovaných koridorů cyklistických tras, které v současnosti končí v obci Dobrá. Účelem připravované cyklotrasy povodí

Číst více

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty