Projektový manažer a podpora projektů SOPM 2017

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 3. zasedání dne 16. 3. 2017 usnesením číslo 3/178 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“.

 

Uvedeným usnesením byla schválena dotace na realizaci projektu „Projektový manažer a podpora projektů SOPM 2017“.

 

Aktivity předloženého neinvestičního projektu se zaměřují na zajištění manažera se zahájením činnosti ke dni 27. 1. 2017.  Práce manažera se zaměřuje na budování partnerství a spolupráce mezi jednotlivými členskými obcemi Sdružení. Cílem je prostřednictvím poskytování poradenství, znalostí (vzdělávání) a informací či síťování aktérů zvyšovat efektivitu řízení rozvoje mikroregionu, které povede ke zvyšování atraktivity a kvality života na venkově (ve Sdružení). S tímto bodem souvisí rovněž podpora komunikace s rozhodujícími regionálními partnery např. Moravskoslezským krajem, MAS Pobeskydí, Regionem Beskydy, Integrovaným regionálním operačním programem apod. Do plánu činností projektového manažera se dále řadí např. příprava programu jednání sněmu starostů SOPM vč. pořizování zápisu a usnesení. Navrhování či zprostředkování společných aktivit určených ke zlepšení života v obcích Sdružení. Poskytování informací a zpracování projektů s možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Kontaktování společností či firem, které projeví zájem prezentovat svoji nabídku na jednáních sněmů. Přinášet zkušenosti a příklady dobré praxe z jiných regionů. Plán činností manažera se bude rovněž odvíjet od individuálních úkolů vyplývajících z pověření sněmu starostů SOPM.

 

V rámci projektu budou spolufinancovány také dvě kulturně společenské akce SOPM, a to Kulturní den SOPM a Sportovní den SOPM.

 

 

Další informace:

www.msk.cz

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-moravskoslezskeho-kraje-2017-85914/

 

 

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty