Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

MAS Pobeskydí se zaměřuje zejména na středně malé projekty s celkovými způsobilými výdaji 3-5 mil. Kč (menší projekty jsou možné) s vysokou potřebnosti nebo s dopadem pro více obcí. Podíl dotace bude až 95 % způsobilých výdajů. Výzva MAS budou vyhlašovány na jednotlivá opatření a půjde o podvýzvy výzev IROP.

1. Infrastruktura sociálních služeb a začleňování – zejména zázemí sociální služeb (10 mil. Kč)
2. Vzdělávací infrastruktura – klíčové kompetence, inklusivní vzdělávání, kapacita mateřských škol) (cca 20 mil. Kč)
3. Udržitelná a bezpečná doprava – bezpečnost – chodníky, přechody; cyklodoprava doplňkově (60 mil. Kč)

 

Obecná a specifická pravidla:

 

Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD 

 

Vzdělávací infrastruktura

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela 

 

Udržitelná a bezpečná doprava

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 

 

– Soubor typu : xlsxharmonogram_výzev_IROP

– Soubor typu : pdfInformace k připravované výzvě_Udržitelná a bezpečná doprava I.

– Soubor typu : pdfInterní_postupy_IROP

 

Další informace:

www.pobeskydi.cz

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty