Potřebnost drobného podnikání v Pobeskydí

Na otázku potřebnosti drobného podnikání v obcích MAS Pobeskydí se snažilo najít odpověď dotazníkové šetření probíhající v období září – říjen 2016, kterého se zúčastnili zástupci místních samospráv obcí MAS Pobeskydí. Cílem šetření bylo zjistit, zda v území obcí nějaká podnikatelská aktivita chybí, zda obce disponují zázemím pro drobné podnikání apod. I přes distribuci dotazníků přímo k respondentům (obcím) a možnost vyplnit dotazník písemně i online byla návratnost pouhých 11,9 %. Nicméně i pět vyplněných dotazníku nám říká, co může být z pohledu rozvoje podnikání v obcích důležité a jak dále drobné podnikání rozvíjet.

Z průzkumu vyplynulo následující:

 • Obce Raškovice, Vojkovice, Horní Bludovice a Dolní Domaslavice vlastní objekty, ve kterých lze provozovat podnikatelskou činnost.
 • V Dobraticích by rádi uvítali ordinaci lékaře, prodejnu zdravé výživy a opravnu obuvi a oděvů. Naopak V Horních Bludovicích považují za důležité otevřít prodejnu s průmyslovým zbožím či obchod se službami obecné povahy jako je například čistírna, bankomat apod. V Dolních Domaslavicích by uvítali restauraci s teplou kuchyní a kadeřnictví.
 • Na otázku bariér v rozvoji podnikání mají respondenti poměrně jasný názor. Ve většině případů není shledávána bariéra, která by bránila rozvoji drobného podnikání. Za jedinou zmíněnou bariéru je považována sezónnost prací (zemědělství, lesnictví).
 • Respondenti neuvedli žádné připravované podnikatelské záměry v jejich obci. Pouze jedena obec zmínila podnikatele, který by chtěl své podnikání rozšířit.
 • Z vlastních námětů je zřejmé, že obec Vojkovice má dostatek malých podnikatelů, kteří pokryjí potřeby místních obyvatel. V obci Dobratice by uvítali dotaci na nákup a rekonstrukci objektu, který by posléze sloužil podnikatelským aktivitám.

Na výše zmíněné požadavky může místní akční skupina MAS Pobeskydí pomoci svými kapacitami. Jsme připraveni konzultovat projektové záměry jak existujících, tak začínajících podnikatelů. Je důležité zmínit, že na vybrané projekty z oblasti drobného podnikání bude naše MAS vyhlašovat dotační výzvy. Celková podpora podnikatelských záměrů může dosáhnout výše až 45 %. Z podporovaných činností můžeme zmínit např.:

 • Zpracovatelský průmysl
 • Stavebnictví
 • Maloobchod a oprava motorových vozidel
 • Ubytování, stravování, pohostinství
 • Informační a komunikační činnosti
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Otázka sezonní zaměstnanosti může být řešena i prostřednictvím neinvestičního projektu zaměřeného na zvýšení uplatnitelnosti nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce, takovýto projekt může být podpořen financemi, které jsou v tomto programovém období pro MAS vymezeny. Pokud patříte mezi zástupce místní samosprávy, můžete se na nás obrátit se svými návrhy.

Odkaz na web MAS Pobeskydí:

http://www.pobeskydi.cz/files/vyhodnoceni_dotaznik_drobne_podnikani_10_2016.pdf

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty