Aktuality, Nezařazené

Oznámení o vzniku nové sociální služby

Oznamujeme, že společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., IČ: 623 05 042, sídlo Raškovice 77, 739 04, statutární orgán: Radka Lajzová Černohorská (dále jen „poskytovatel“), získala sociální registraci – osobní asistence. Sociální registraci vydal Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj.

 

Informace o registraci nové sociální služby:

Druh služby: osobní asistence

Poskytována od: 27. 3. 2017

Identifikátor: 9684698

Okruh osob, cílová skupina:

 1. osoby s jiným zdravotním postižením
 2. osoby s tělesným postižením
 3. osoby se zdravotním postižením
 4. senioři
 5. Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let)

Kapacita/počet klientů: 7 (postupně budeme navyšovat)

Místo poskytování: DELPHINUS DELPHIS s.r.o. – osobní asistence

Kontaktní údaje: Raškovice 28, 739 04; tel. 724 379 168, 730 820 129

Forma poskytování: terénní

Webové stránky: http://toaraskovice.webnode.cz/

 

Posláním terénní osobní asistence je poskytnout terénní službu, pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení. Terénní osobní asistence napomáhá větší samostatnosti uživatelů a tím napomáhá k setrvání uživatelů v jejich domácím přirozeném prostředí. Posláním služby chápeme respektování jedinečnosti klienta, zachování jeho společenského života. Zaměstnanci terénní osobní asistence zaručují profesionální přístup, na svou pozici jsou dostatečně kvalifikováni.

 

Cíl poskytování sociální služby

Terénní osobní asistence je poskytována za sjednanou úhradu v celodenním i víkendovém provozu.

 

Za naše hlavní cíle považujeme:

 1. umožnit lidem se sníženou soběstačností (z důvodu nemoci, věku, handicapu) vyřizovaní potřebných záležitostí na úřadech, u lékaře, pomoc při ochraně jejich práv, atd.,
 2. umožnit osobám kontakt se společenským prostředím,
 3. předcházet syndromu vyhoření, stavům vyčerpání u osob, které pečují o nemocného klienta,
 4. udržet a snažit se zlepšovat psychický stav uživatele,
 5. zamezit sociálnímu vyloučení osob, které pečují o nemocného,
 6. umožnit uživatelům služby žít ve svém domácím prostředí i při zhoršujícím se zdravotním stavu (pokud se sami nerozhodnou využít pobytové služby),
 7. zamezit sociální izolaci klientů např. z důvodu snížení pohyblivosti, nemoci, věku, rozvíjet u všech věkových kategorií, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které vedou k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a zamezují tak sociálnímu vyloučení těchto klientů, poskytovat základní a odborné poradenství v sociální oblasti.

 

Základní činnosti v rámci terénní osobní asistence

Terénní osobní asistence je službou flexibilní, která je poskytována za sjednanou úhradu. Terénní osobní asistence provádí úkony dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a fakultativních úkonech (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů. Každý uživatel si sám stanoví, o jaké služby má zájem a označí úkony, které si přeje, aby mu byly poskytovány.

 

Základní činnosti

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

d) sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

e) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení,

g) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Za společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o.

Radka Lajzová Černohorská

 

Ke stažení:

Oznámení o vzniku nové sociální služby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *