Modrý kříž mladým: Přijďte dříve

Poradna Modrého kříže ve Frýdku Místku nabízí pomoc lidem, kteří bojují s nadměrným užíváním návykových látek nebo hazardním hraním. Před dvěma lety jsme se začali věnovat také vám, dospívajícím, protože dlouhodobě vnímáme, že se vás tyto problémy týkají podobně jako dospělých. Dva roky přinesly hodiny a hodiny povídání s mladými lidmi, kteří nás navštívili, a jsou pro nás zajímavou zkušeností. V naprosté většině k nám přicházejí klienti na doporučení sociálních kurátorů pro mládež nebo pracovníků probačně mediační služby. Jde tedy o mladé lidi v nepříjemných situacích, které si způsobili pod vlivem alkoholu a drog nebo v souvislosti s jejich užíváním – pobyt v nemocnici kvůli intoxikaci, zadržení policií, agresivita, násilí nebo výtržnictví pod vlivem drog, distribuce nelegálních drog, držení většího množství drogy apod. Tyto události v jejich životech přicházejí nečekaně, často shodou nepříznivých okolností nebo jsou vyvrcholením postupně narůstajících nenápadných náznaků problémů. Většina klientů se ptá, jak se to mohlo stát zrovna jim. Často litují, proč nebyli rozumnější, opatrnější, střídmější. Přicházejí k nám nedobrovolně, většinou s nechutí a bez motivace, vnímají to jako součást svého trestu. To se asi dalo očekávat, ale stejně nám to připadá jako škoda.

Obracíme se proto přímo na vás.  Zamýšlíme se nad tím, proč přicházíte takto pozdě, když už se něco závažného děje, když vám užívání přerůstá přes hlavu a zasahuje do rodinných vztahů, zdraví, studia, v krajních případech přináší ztrátu osobní svobody. Nebylo by rozumnější, a pro nás i pro vás jako klienty příjemnější, zamýšlet se společně nad tématy kolem návykových látek dříve, dokud se ještě nic závažného neděje a nejste ve svém rozhodování omezeni?

Rozhodnutí zda a případně jakým způsobem užívat návykové látky patří zřejmě k životu každého dospívajícího. Nežijeme v izolaci a alkohol i nelegální drogy jsou běžně dostupné. Přinášejí i pozitiva –  nové zážitky, zajímavé stavy, proto je lidé odnepaměti vyhledávají, proto lákají mladé lidi k experimentování. Odvrácenou stranou jsou pak ale jejich rizika, mohou váš život poškodit zásadním způsobem, a tak je dobré přemýšlet dopředu. Máte k dispozici všechny informace, které jsou pro takto důležité rozhodování zapotřebí? Napadají vás otázky jako „Jak odolat tlaku svých kamarádů k experimentům s drogami? Jak odmítat konkrétní nabídky k užití? Jak obstát v kolektivu, když se rozhodnu nebrat? Jak udržet své užívání, pokud už se pro něj rozhodnu, v relativně bezpečných mezích? Jak předejít rozvoji závislosti? Jak zmírnit negativní důsledky užívání? Jak předcházet střetu se zákonem, závažným situacím spojeným s užíváním drog?“ Napadají vás další? Pokud někdy takto přemýšlíte, stavte se u nás, můžeme si o tom popovídat spolu. Přijďte raději dobrovolně a včas. Když člověk přichází sám za sebe je to jiné. Nic tím neztratíte a možná se nám podaří najít některé odpovědi. Budeme se na vás těšit.

Za tým poradny ve Frýdku-Místku

Bára Macurová

 

MODRÝ KŘÍŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Malý Koloredov 811; 738 01 Frýdek-Místek

Tel: +420 724 087 221; Web: www.modrykriz.org

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty