MAS Pobeskydí

„Jak podpořit rozvoj podnikání v malých obcích? Jak pomoci výstavbě cyklostezky, rozvoji zemědělství, vybavení školy či sociální služby? Odpověď na tyto otázky Vám pomůže najít organizace MAS Pobeskydí, která zastřešuje obce, podnikatele a neziskový sektor ve vymezeném území, do kterého mj. spadá i Sdružení obcí povodí Morávky.

Členové této organizace po několik let společně vytvářeli strategický plán rozvoje Pobeskydí. Na základě tohoto plánu je možné čerpat finanční prostředky na vybrané projekty.

Zdali je Váš projektový záměr přijatelný pro dotační podporu se dozvíte na internetových stránkách www.pobeskydi.cz nebo Vám s radostí odpoví zaměstnanci MAS Pobeskydí v kanceláři v Třanovicích.“

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty