MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)

   

Výzva OPZ č. 1 

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

 

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy – 20. února 2017
  • Seminář pro žadatele – 27. února 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu – 27. března 2017
  • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů – do 30. června 2017

 

Výzva je zaměřena na následující témata:

  • Prevence a řešení sociálního vyloučení mládeže a mladých lidí
  • Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
  • Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
  • Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
  • Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center
  • Vytvoření „záchytné sítě“ pro osoby v tíživé životní situaci a zvýšení informovanosti, poradenství a sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s využitím prvků spolupráce místních samospráv (obcí či svazků obcí), poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin

 

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

 

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>

 

 

 

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty