Nezařazené

Komunitní energetika

– výzva pro Pobeskydí

Jedním z témat nového programového období je komunitní energetika a naše místní akční skupina toto vnímá jako výzvu pro Pobeskydí. Komunitní energetika je odvětvím, které vzhledem k současné legislativě nemá v ČR dosud využitý potenciál, v rámci EU však dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Jedná se o model, kdy obce a místní komunita vlastní a provozují energetické zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, které jsou využívány k zásobování lokálních objektů a v případě přebytku odesílány dále do sítě. Komunitní energetika představuje možnost energetické soběstačnosti a nezávislosti na velkých dodavatelích, generuje zisk a nové pracovní příležitosti pro místní komunitu, a v neposlední řadě výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.

Komunitní energetika využívá místního potenciálu a potřeb. Může se jednat o komunitní solární elektrárny s možností akumulace energie a optimalizace spotřeby, komunitní výtopny využívající OZE, systémy aktivního hospodaření s energií, či komunitní dobíjecí a plnící stanice poháněné energií vyprodukovanou v rámci společenství, apod. S tématem komunitní energetiky souvisí i další témata, např. vznik nových obnovitelných nepalivových zdrojů energie, energetická účinnost a energetický management.

Zdrojů k financování těchto záměrů se v novém programovém období objevuje několik. Hlavním zdrojem je Modernizační fond, ve kterém je komunitní energetika podporována v programu č. 8, nové obnovitelné zdroje energií v programu č. 2. Úsporám energií a OZE se věnuje také Operační program Životní prostředí, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (pro podnikatelské subjekty), Národní program Nová zelená úsporám (pro soukromé osoby).

Jak může být naše místní akční skupina nápomocná? Již jsme učinili první krok a podali žádost do předběžné výzvy na nové obnovitelné zdroje energie v Modernizačním fondu, čímž jsme vyjádřili zájem o zajištění finančních prostředků pro budoucí projekty v Pobeskydí podané v rámci tzv. ostré výzvy. Obdobně se chceme zapojit i do předběžné výzvy na komunitní energetiku.

Chceme působit v pozici iniciátora a mezičlánku. Naším cílem není řídit komunitní energetiku v Pobeskydí, ale být nápomocni při jejím zavádění v jednotlivých obcíchK tomuto účelu vytváříme platformu složenou z místních odborníků, zájemců o téma a realizátorů projektů. V průběhu roku Vám nabídneme příklady ze zahraničí a ve spolupráci s partnery bychom rádi připravili osvětové a vzdělávací akce. Prosíme zájemce z řad obcí, podnikatelů i fyzických osob, kterým je naše vize blízká, aby se zapojili a vyplnili kontaktní formulář https://forms.gle/KpEfVFj8ZWCphuD36.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *