Jak může MAS podpořit rodinu – zápis z pracovního setkání

Vážení členové MAS a zájemci o aktivity MAS Pobeskydí,

dne 31. 1. 2017 proběhlo pracovní setkání k tématu podpory rodiny. Níže lze stáhnout zápis ze setkání a náměty na projekty na podporu rodiny. Pokud Vás některé projekty zaujmou, zapojte se do jejich realizace. Aktuálně hledáme vhodné partnery projektů z řad členů MAS:

a)  Podpora a obnova rodiny na venkově (workshopy, besedy volnočasové akce) realizace 2018.

b)  Příměstské tábory v Pobeskydí (společný projekt pro organizátory příměstských táborů) výhledově 2018-2020.

V rámci prvního projektu nabízíme spolupráci zejména spolků a další organizací, které mají zkušenosti s organizováním akcí pro veřejnost. Akce by měly být zaměřené na aktivity pro celé rodiny. Z projektu je možno proplatit pronájmy, občerstvení apod. Primárně chceme využít spolupráci s našimi členy.

Příští týden v pondělí bude vyhlášena výzvy na neinvestiční projekty na téma „Prevence a řešení sociálního vyloučení“. Text výzvy a její přílohy vč. kritérií pro věcné hodnocení (upravené dle pokynu ministerstva) budou zveřejněny na stránkách MAS. Výzvy na podporu zemědělství, lesnictví a drobného podnikání bude vyhlášena na přelomu února a března.  28. února srdečně zveme na druhé setkání Koně v Pobeskydí II. (další připravované akce http://www.pobeskydi.cz/akce-seminare/)

 

Ing. Krystyna Nováková

 

ředitelka

MAS Pobeskydí, z. s.

739 53 Třanovice čp. 1

tel.: +420 558 431 081

mob.: +420 774 489 762

e-mail: novakova@pobeskydi.cz

www.pobeskydi.cz

 

Přílohy:

 

a) Zápis z pracovní setkání – Jak může mas podpořit rodinu_2017_01_31 
b) Projekty na podporu rodiny

 

 

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty