Nižní Lhoty


Obec Nižní Lhoty je malou vesnicí s 265 obyvateli v oblasti Moravskoslezských Beskyd v krásném prostředí údolní nivy řeky Morávky, stranou hlavních komunikačních spojů, v nadmořské výšce 359 m, s výměrou 378 hektarů, vzdálenou 10 km od města Frýdku-Místku. Řeka Morávka, tekoucí podél celé obce, je ukázkou původního a donedávna hojného říčního typu v oblasti Beskyd. Unikátnost a ojedinělost tohoto území v rámci ČR vedla k vyhlášení tohoto území Národní přírodní památkou „Skalická Morávka“ a zařazení do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Zajímavostí je bezesporu i obcí protékající přivaděč Morávka – Žermanice, původně uměle vytvořený vodní tok dlouhý 9 190 m s 20 spádovými stupni, k převádění vody z řeky Morávky do Žermanické přehrady, který je nejen technicky zajímavým dílem, ale dnes již i přirozeným biokoridorem vytvořeným přírodou v průběhu let. 

Na katastru obce se dochovalo několik pozoruhodných stromů, také zde dosud stojí několik lidových roubených domů, drobné sakrální stavby, hasičská zbrojnice z roku 1931, římskokatolická kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z roku 1946, postavena na místě původní zvonice. Převážnou část zemědělských pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, které ve zdejší zelárně vyrábí Nošovické kysané zelí. Do katastru obce zasahuje i část Průmyslové zóny Nošovice, v níž je umístěn automobilový závod – společnost Hyundai Manufacturing Czech Republic, která má v naší obci své sídlo.  

Vlajka:  „Modrý list se žlutou krokví, vycházející ze čtvrté čtvrtiny žerďového a vlajícího okraje, s vrcholem na horním okraji listu. Pod krokví bílá lilie. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek udělil Nižním Lhotám nové symboly svým rozhodnutím č. 52 z 25. března 2005 a oficiální dekret  převzala z jeho rukou starostka obce Marie Mališová dne 9. června 2005 na slavnostním shromáždění v sále státních aktů v budově Poslanecké sněmovny. Více než třistaletá cesta od pečetního znamení ke skutečnému znaku obce došla svého cíle. Hřbitov v Nižních Lhotách byl založen v roce 1952 a leží na malém kopečku nedaleko od centra obce s krásným výhledem na naši obec a široké okolí. Jelikož ne každá obec má svůj vlastní hřbitov, slouží ten náš i pro občany okolních obcí. Příjezd k němu je z krajské silnice III/4774 od autobusových zastávek  po silnici III/4775, která byla vystavěna v souvislosti s výstavbou Průmyslové zóny Nošovice a nahradila do nedávna sloužící původní místní komunikaci. Tato silnice je zároveň i hlavní spojnicí s východní částí naší obce, starousedlíky lidově nazývanou „Bukovice či Zadky“. 

Obec má k dispozici fotbalové hřiště s technických zázemím, které je možno pronajmout na pořádání sportovních a kulturních akcí u provozovatele SK Nošovice – Lhoty – www.sknosovicelhoty.cz. V samotném centru obce se nachází areál sportovního a dětského hřiště se sportovní plochou s umělým trávníkem na různé druhy sportů (nohejbal, volejbal, tenis, florbal), plochu je možno v zimě zalednit a využít pro hokej či bruslení. Pro nejmenší je zde dětské hřiště s herní sestavou s domečkem, skluzavkou a lezeckou stěnou; pružinovými houpadly a asfaltovým oválem pro jízdu na kolečkových bruslích či koloběžkách. Celá oblast okolí Nižních Lhot je vhodná pro cykloturistiku na horských či trekingových kolech. Obcí vedou  dvě cykloturistické stezky. Jedna z nich je součástí několikakilometrové cykloturistické stezky “Za koupáním k Žermanické přehradě”. Druhá “Beskydy Radegast Cyklo Track” v celkové délce 53,3 km prochází obce: Nošovice, Dobrá, Lučina, Soběšovice, H. Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Koňakov, Střítež,  Smilovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice. Region, kterým tato cyklotrasa vede je atraktivní především díky vodním nádržím Žermanice a Těrlicko a malebné krajině pod Beskydami s výhledem na tyto hory.

 

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 3,79 km2

Počet obyvatel: 264

Míra lidnatosti: 70 obyv./km2

 

Zajímavosti v obci

NPP Skalická Morávka – je ukázkou původního a donedávna hojného říčního typu v Beskydech

Vodní přivaděč Morávka – Žermanice – uměle vytvořený vodní tok

V obci se dochovalo několik památných stromů a lidových roubených domů, drobné sakrální stavby, hasičská zbrojnice z roku 1931, kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z roku 1946

Průmyslová zóna Nošovice, v níž je umístěn automobilový závod Hyundai Manufacturing Czech Republic

 

 detske-hriste     obec-nizni-lhoty-kaplicka-panny-marie-frydecke   

www.niznilhoty.cz

niznilhoty

 

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty