Nižní Lhoty


Obec Nižní Lhoty je malou vesnicí s 265 obyvateli v oblasti Moravskoslezských Beskyd v krásném prostředí údolní nivy řeky Morávky, stranou hlavních komunikačních spojů, v nadmořské výšce 359 m, s výměrou 378 hektarů, vzdálenou 10 km od města Frýdku-Místku. Řeka Morávka, tekoucí podél celé obce, je ukázkou původního a donedávna hojného říčního typu v oblasti Beskyd. Unikátnost a ojedinělost tohoto území v rámci ČR vedla k vyhlášení tohoto území Národní přírodní památkou „Skalická Morávka“ a zařazení do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Zajímavostí je bezesporu i obcí protékající přivaděč Morávka – Žermanice, původně uměle vytvořený vodní tok dlouhý 9 190 m s 20 spádovými stupni, k převádění vody z řeky Morávky do Žermanické přehrady, který je nejen technicky zajímavým dílem, ale dnes již i přirozeným biokoridorem vytvořeným přírodou v průběhu let. 

Na katastru obce se dochovalo několik pozoruhodných stromů, také zde dosud stojí několik lidových roubených domů, drobné sakrální stavby, hasičská zbrojnice z roku 1931, římskokatolická kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z roku 1946, postavena na místě původní zvonice. Převážnou část zemědělských pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, které ve zdejší zelárně vyrábí Nošovické kysané zelí. Do katastru obce zasahuje i část Průmyslové zóny Nošovice, v níž je umístěn automobilový závod – společnost Hyundai Manufacturing Czech Republic, která má v naší obci své sídlo.  

Vlajka:  „Modrý list se žlutou krokví, vycházející ze čtvrté čtvrtiny žerďového a vlajícího okraje, s vrcholem na horním okraji listu. Pod krokví bílá lilie. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek udělil Nižním Lhotám nové symboly svým rozhodnutím č. 52 z 25. března 2005 a oficiální dekret  převzala z jeho rukou starostka obce Marie Mališová dne 9. června 2005 na slavnostním shromáždění v sále státních aktů v budově Poslanecké sněmovny. Více než třistaletá cesta od pečetního znamení ke skutečnému znaku obce došla svého cíle. Hřbitov v Nižních Lhotách byl založen v roce 1952 a leží na malém kopečku nedaleko od centra obce s krásným výhledem na naši obec a široké okolí. Jelikož ne každá obec má svůj vlastní hřbitov, slouží ten náš i pro občany okolních obcí. Příjezd k němu je z krajské silnice III/4774 od autobusových zastávek  po silnici III/4775, která byla vystavěna v souvislosti s výstavbou Průmyslové zóny Nošovice a nahradila do nedávna sloužící původní místní komunikaci. Tato silnice je zároveň i hlavní spojnicí s východní částí naší obce, starousedlíky lidově nazývanou „Bukovice či Zadky“. 

Obec má k dispozici fotbalové hřiště s technických zázemím, které je možno pronajmout na pořádání sportovních a kulturních akcí u provozovatele SK Nošovice – Lhoty – www.sknosovicelhoty.cz. V samotném centru obce se nachází areál sportovního a dětského hřiště se sportovní plochou s umělým trávníkem na různé druhy sportů (nohejbal, volejbal, tenis, florbal), plochu je možno v zimě zalednit a využít pro hokej či bruslení. Pro nejmenší je zde dětské hřiště s herní sestavou s domečkem, skluzavkou a lezeckou stěnou; pružinovými houpadly a asfaltovým oválem pro jízdu na kolečkových bruslích či koloběžkách. Celá oblast okolí Nižních Lhot je vhodná pro cykloturistiku na horských či trekingových kolech. Obcí vedou  dvě cykloturistické stezky. Jedna z nich je součástí několikakilometrové cykloturistické stezky “Za koupáním k Žermanické přehradě”. Druhá “Beskydy Radegast Cyklo Track” v celkové délce 53,3 km prochází obce: Nošovice, Dobrá, Lučina, Soběšovice, H. Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Koňakov, Střítež,  Smilovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice. Region, kterým tato cyklotrasa vede je atraktivní především díky vodním nádržím Žermanice a Těrlicko a malebné krajině pod Beskydami s výhledem na tyto hory.

 

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 3,79 km2

Počet obyvatel: 264

Míra lidnatosti: 70 obyv./km2

 

Zajímavosti v obci

NPP Skalická Morávka – je ukázkou původního a donedávna hojného říčního typu v Beskydech

Vodní přivaděč Morávka – Žermanice – uměle vytvořený vodní tok

V obci se dochovalo několik památných stromů a lidových roubených domů, drobné sakrální stavby, hasičská zbrojnice z roku 1931, kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie z roku 1946

Průmyslová zóna Nošovice, v níž je umístěn automobilový závod Hyundai Manufacturing Czech Republic

 

 detske-hriste     obec-nizni-lhoty-kaplicka-panny-marie-frydecke   

www.niznilhoty.cz

niznilhoty

 

Kulturní akce

So 22

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty