Krásná

Krásná představuje rozsáhlou rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských Beskyd. Rozkládá se jihovýchodně od Frýdku-Místku v údolí říčky Mohelnice a mezi vrcholy hor Travného (1203 m n.m) a Lysé hory (1323 m n.m.). Střední nadmořská výška obce činí 520 m n.m., avšak osady a podstatná část katastru se nachází ve vyšších polohách. Na východě hraničí katastr obce s Morávkou, na severovýchodě s obcí Pražmo, na severu s Raškovicemi a Janovicemi u Frýdku-Místku, na severovýchodě s katastrálním územím Lubno, na západě s katastrem Malenovic a na jihu a jihozápadě se Starými Hamry. 

Vzhledem k rozsáhlosti katastrálního území se obec člení na několik místních částí: Visalaje (horské letovisko s horským hotelem, penziony a chatami a s řadou turistických a cykloturistických stezek), Zlatník (skupina chalup na úpatí Velkého Travného pod kopcem Bohyně), Vyšní Mohelnice, Nižní Mohelnice, Jestřábí, Papežov a Dolní Krásná. Na charakter obce a její přírodní krásy upozorňuje obecní znak, který vychází z původního vyobrazení na nejstarším obecním pečetidle. Krásná měla tehdy ve znaku tři jehličnany připomínající údajně tři vrcholy hor, mezi něž je obec vklíněná. Prostřední nejvyšší strom připomíná Lysou horu, dva nižší vrcholy Travný a Kyčeru. Současný obecní znak má následující podobu: Na modrém poli tři stříbrné smrky stojící na zlaté patě štítu, z nichž prostřední převyšuje postranní. 

Naprostá většina území obce Krásná je v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. CHKO Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí ČR a byla vyhlášena v březnu 1973 a ochraňuje přírodu nejen v Moravskoslezských Beskydech, ale i ve Vsetínských vrších a v pohoří Javorníky. Mezi nejvýznamnější přírodní  hodnoty CHKO Beskydy patří především původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Velmi cennou složkou beskydské krajiny jsou také druhově pestré a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Na celkovou pestrost krajiny a její estetickou hodnotu mělo velký vliv historické soužití člověka se zdejší přírodou. Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zvýrazňuje 50 maloplošných chráněných území (z čehož 3 lokality se nachází na katastru obce).

 

Základní údaje o obci k 31. prosinci 2014

Rozloha: 44,10 km2

Počet obyvatel: 645

Míra lidnatosti: 15 obyv./km2

 

Zajímavosti v obci

CHKO Beskydy – většina území se nachází v největší chráněné oblastí v ČR

Dřevěné zvoničky (Na dolině, na Kršlích, na Dolní Krásné) a starobylé kříže

Odchovna tetřevů – od roku 2015 byla uvedena do provozu odchovna tetřevů v lokalitě Řepčonka

Zemědělská usedlost č.p. 10 s roubenou stodolou a ovčínem – památkově chráněný lidový soubor

Lysá hora – nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd (1323 m n. m.)

 

img_1137-upr obec-krasna-pohled-na-lysou-horu obecak travensky-potok_1_retus

www.obec-krasna.cz

krasna

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty