Chcete začít podnikat? Chcete vylepšit své podnikání?

Pokud uvažujete o založení vlastního podnikání, nebo už podnikáte a potřebujete například pořídit další vybavení do své provozovny, otvírá se pro Vás šance získat na své záměry podporu. Spolek obcí, podnikatelů a neziskových organizací MAS Pobeskydí, z. s., může díky dotační podpoře EU a ČR realizovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, v rámci které je možno podpořit drobné podnikatele z venkovských obcí. Výše dotace dosahuje v případě malých podniků až 45 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou investice do zemědělství, místní zemědělské produkty, investice do lesnictví a dřevozpracujících provozoven, ale také nezemědělské aktivity nejrůznějšího charakteru (rekreační činnosti, řemeslné činnosti, osobní služby, maloobchod apod.) Pro ilustraci uveďme dva konkrétní příklady. Paní Náprstková se rozhodne splnit si svůj sen a otevře si krejčovskou dílnu. Celková výše výdajů, které do nového podnikání investuje, bude 300 tis. Kč. Z této částky bude paní Náprstkové vypočítána 45% dotace, což znamená, že z dotace může získat 135 tis. Kč. Jako druhý příklad uveďme zemědělce pana Zemědělného. Pan Zemědělný má v plánu rozšířit své podnikání o výrobu ovocných a zeleninových šťáv. Nový podnikatelský záměr počítá s investicí 3 mil. Kč na vybudování zázemí a technologické vybavení. Výše dotace se bude odvíjet z celkových způsobilých výdajů, v tomto případě se bude jednat o částku 1,35 mil. Kč. Nakoupené vybavení a vybudované zázemí je zapotřebí využívat k původnímu účelu minimálně po dobu 5 let. Pokud i vy uvažujete o založení či rozšíření svého podnikání, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni zdarma konzultovat Vaše záměry a vysvětlit Vám podmínky dotačních programů určených pro venkov.

  

Mgr. Petr Piekar

+420 773 761 063

www.pobeskydi.cz

pobeskydi

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty