Chcete začít podnikat? Chcete vylepšit své podnikání?

Pokud uvažujete o založení vlastního podnikání, nebo už podnikáte a potřebujete například pořídit další vybavení do své provozovny, otvírá se pro Vás šance získat na své záměry podporu. Spolek obcí, podnikatelů a neziskových organizací MAS Pobeskydí, z. s., může díky dotační podpoře EU a ČR realizovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, v rámci které je možno podpořit drobné podnikatele z venkovských obcí. Výše dotace dosahuje v případě malých podniků až 45 % způsobilých výdajů. Podporovány jsou investice do zemědělství, místní zemědělské produkty, investice do lesnictví a dřevozpracujících provozoven, ale také nezemědělské aktivity nejrůznějšího charakteru (rekreační činnosti, řemeslné činnosti, osobní služby, maloobchod apod.) Pro ilustraci uveďme dva konkrétní příklady. Paní Náprstková se rozhodne splnit si svůj sen a otevře si krejčovskou dílnu. Celková výše výdajů, které do nového podnikání investuje, bude 300 tis. Kč. Z této částky bude paní Náprstkové vypočítána 45% dotace, což znamená, že z dotace může získat 135 tis. Kč. Jako druhý příklad uveďme zemědělce pana Zemědělného. Pan Zemědělný má v plánu rozšířit své podnikání o výrobu ovocných a zeleninových šťáv. Nový podnikatelský záměr počítá s investicí 3 mil. Kč na vybudování zázemí a technologické vybavení. Výše dotace se bude odvíjet z celkových způsobilých výdajů, v tomto případě se bude jednat o částku 1,35 mil. Kč. Nakoupené vybavení a vybudované zázemí je zapotřebí využívat k původnímu účelu minimálně po dobu 5 let. Pokud i vy uvažujete o založení či rozšíření svého podnikání, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni zdarma konzultovat Vaše záměry a vysvětlit Vám podmínky dotačních programů určených pro venkov.

  

Mgr. Petr Piekar

+420 773 761 063

www.pobeskydi.cz

pobeskydi

Kulturní akce

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty