Aktuality

Zákaz vjezdu na Prašivou

Od 1. 5. 2017 nás čeká velká změna. Lesy České republiky obci zaslaly oznámení o umístění dopravní značky Zákaz vjezdu motorových vozidel. Věnujte, prosím, pozornost přiloženému oznámení. Toto rozhodnutí má přímý dopad na občany bydlící pod Prašivou, které čeká vyřízení povolenek vjezdu, ale i pro všechny návštěvníky Prašivé. Obec podporuje snížení dopravy na Prašivé i ochranu životního prostředí, přesto nám uzavření této cesty, která je ve vlastnictví Lesů ČR, nepřipadá šťastné bez vyřešení dostatečného množství míst pro parkování. Každopádně nám

Číst více

Oznámení o vzniku nové sociální služby

Oznamujeme, že společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., IČ: 623 05 042, sídlo Raškovice 77, 739 04, statutární orgán: Radka Lajzová Černohorská (dále jen „poskytovatel“), získala sociální registraci – osobní asistence. Sociální registraci vydal Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj.   Informace o registraci nové sociální služby: Druh služby: osobní asistence Poskytována od: 27. 3. 2017 Identifikátor: 9684698 Okruh osob, cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením senioři Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65

Číst více

Ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017.   Jak to funguje: Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů.

Číst více

Charita Frýdek-Místek umístila nový kontejner na sběr šatstva a obuvi

Od února mohou lidé nosit ošacení a obuv do nového kontejneru, který je umístěný z boku budovy Katolického lidového domu v Místku na ulici F. Čejky 450. Zaměstnanci žádají, aby lidé ošacení nenosili do budovy, ale dávali jen přímo do tohoto kontejneru nejlépe zabalené v pytlích nebo taškách.   Základní údaje: Charita Frýdek – Místek,  F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek  IČ: 45235201, č.ú.: UniCredit Bank 2112858051/2700 e-mail: info@charitafm.cz, tel.: 558 644 720, ID DS: qwum9f2 web: http://charitafm.cz/  

Číst více

Zdravotní péče ve středisku BETHEL Frýdek-Místek

BETHEL Frýdek-Místek, jedno ze středisek Slezské diakonie, pomáhá prostřednictvím sociálních služeb lidem bez přístřeší. Kromě poskytování těchto služeb: Azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum a Terénní program, spolupracujeme s různými organizacemi. Jednou z nich je Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku. Pracovníci střediska vedou klienty k péči o zdraví, k docházce k praktickým lékařům na preventivní prohlídky, přesto jsou však situace, které pomůže zlepšit neformální zdravotní péče. Jde např. o situace, kdy klient zatím není registrován u praktického lékaře,

Číst více

Výzva PRV č. 1

Kontaktní osoby: MAS Pobeskydí – Mgr. Petr Piekar (projektový manažer) – Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)   Harmonogram výzvy: – Vyhlášení výzvy – 21. března 2017 – Seminář pro žadatele – 24. března 2017 od 9:00 hod., 27. března 2017 od 16:00; Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A) Přihlášení na seminář zde – Příjem Žádostí o dotaci – 5. dubna 2017 – 21. dubna 2017 – Registrace na RO SZIF – 14. července 2017   Výzva je zaměřena na následující témata: Fiche č. 1: Investice do

Číst více

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty