Aktuality

AKTUALIZACE SEZNAMU INVESTIČNÍCH PRIORIT PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK

KÓD PROJEKTU CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365   POPIS PROBLEMATIKY Realizační tým projektu “Místní akční plán Frýdek-Místek” si dovoluje upozornit všechny potenciální žadatele o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, že v závěru března 2017 bude aktualizován seznam investičních priorit místního akčního plánu vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Z tohoto důvodu prosíme zájemce o zařazení projektů do seznamu investičních priorit, aby neprodleně kontaktovali hlavního zpracovatele, kterým je David W. Novák (kontakty viz dále). V některých případech se může jednat o

Číst více

MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)

    Výzva OPZ č. 1    Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.   Harmonogram výzvy: Vyhlášení výzvy – 20. února 2017 Seminář pro žadatele – 27. února 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A) Ukončení příjmu žádostí o podporu – 27. března 2017 Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů – do 30. června 2017   Výzva je zaměřena na následující témata: Prevence a řešení sociálního vyloučení mládeže a mladých lidí Podpora pečujících osob a rozvoj neformální

Číst více

Aktuální akce a semináře v MAS Pobeskydí

Na všechny akce je vstup zdarma. Z kapacitních důvodů doporučujeme se přihlásit v předstihu.   Animační akce a semináře v MAS Pobeskydí Seminář pro žadatele v rámci výzvy MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.) – dne 27.  2. 2017 od 9.00 v Třanovicích Workshop “Koně v Pobeskydí II” Seminář pro školy “Realizace šablon”   Semináře pořádané v rámci Místního akčního plánu Frýdek–Místek Vzdělávací akce “Seminář: Učení hrou aneb Testování žáků” (2. března 2017, od 13:30, ZŠ Dobrá). Vzdělávací akce

Číst více

Jak může MAS podpořit rodinu – zápis z pracovního setkání

Vážení členové MAS a zájemci o aktivity MAS Pobeskydí, dne 31. 1. 2017 proběhlo pracovní setkání k tématu podpory rodiny. Níže lze stáhnout zápis ze setkání a náměty na projekty na podporu rodiny. Pokud Vás některé projekty zaujmou, zapojte se do jejich realizace. Aktuálně hledáme vhodné partnery projektů z řad členů MAS: a)  Podpora a obnova rodiny na venkově (workshopy, besedy volnočasové akce) realizace 2018. b)  Příměstské tábory v Pobeskydí (společný projekt pro organizátory příměstských táborů) výhledově 2018-2020. V rámci prvního projektu nabízíme spolupráci zejména spolků a další

Číst více

Hledáme posily, zn. pes podmínkou

A to ne ledajaký pes. Naše organizace Podané ruce, z. s. už 17 let působí na poli canisterapie. Poskytujeme tuto službu dětem a mladým lidem s handicapem a seniorům. Působíme v celé ČR, ale nejvíce na Severní Moravě. Neustále hledáme nové posily, jelikož o službu je veliký zájem, který nedokážeme uspokojit. Canisterapii provádí vždy celý tým, což je proškolený člověk a jeho speciálně vedený a testovaný pes. Týmy jsou dobrovolnické a navštěvují různá sociální zařízení a akce ve svém volném

Číst více

“Chci, můžu, udělám”

EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny pořádá výstavu “Chci, můžu, udělám”.   Místo konání: Galerie Pod Sovou, Tř. T. G. Masaryka 454, 738 01  Frýdek-Místek Datum: od 1. 3. do 31. 3. 2017   Těšíme se na Vás !

Číst více

Základní organizace ČSV Morávka – termíny odborných kurzů a přednášek 2017

12. 2. 2017 – Marie Knödlová, včelí produkty – práce s voskem. 10,00 hod, zasedací místnost bývalý Obecní úřad Morávka 125   18. 2. 2017- Martin Kobliha, nové trendy ve včelaření. 9,00 hod, zasedací místnost bývalý Obecní úřad Morávka 125   11. 3. 2017 – Petr Vydra, tlumení nákazy včel. 9,00 hod, zasedací místnost bývalý Obecní úřad Morávka 125   17. 3. 2017 – RNDr. Zdeněk Klíma, Apiterapie – léčivé účinky včelích produktů. 17,00 hod, velký sál hotel Partyzán – Morávka

Číst více

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty