Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

MAS Pobeskydí se zaměřuje zejména na středně malé projekty s celkovými způsobilými výdaji 3-5 mil. Kč (menší projekty jsou možné) s vysokou potřebnosti nebo s dopadem pro více obcí. Podíl dotace bude až 95 % způsobilých výdajů. Výzva MAS budou vyhlašovány na jednotlivá opatření a půjde o podvýzvy výzev IROP.

1. Infrastruktura sociálních služeb a začleňování – zejména zázemí sociální služeb (10 mil. Kč)
2. Vzdělávací infrastruktura – klíčové kompetence, inklusivní vzdělávání, kapacita mateřských škol) (cca 20 mil. Kč)
3. Udržitelná a bezpečná doprava – bezpečnost – chodníky, přechody; cyklodoprava doplňkově (60 mil. Kč)

 

Obecná a specifická pravidla:

 

Infrastruktura sociálních služeb a začleňování

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD 

 

Vzdělávací infrastruktura

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela 

 

Udržitelná a bezpečná doprava

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 

 

– Soubor typu : xlsxharmonogram_výzev_IROP

– Soubor typu : pdfInformace k připravované výzvě_Udržitelná a bezpečná doprava I.

– Soubor typu : pdfInterní_postupy_IROP

 

Další informace:

www.pobeskydi.cz

Kulturní akce

So 23

Sportovní den SOPM

Září 23
Říj 23

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty