MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)

   

Výzva OPZ č. 1 

 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

 

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy – 20. února 2017
  • Seminář pro žadatele – 27. února 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu – 27. března 2017
  • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů – do 30. června 2017

 

Výzva je zaměřena na následující témata:

  • Prevence a řešení sociálního vyloučení mládeže a mladých lidí
  • Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
  • Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
  • Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
  • Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center
  • Vytvoření „záchytné sítě“ pro osoby v tíživé životní situaci a zvýšení informovanosti, poradenství a sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s využitím prvků spolupráce místních samospráv (obcí či svazků obcí), poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin

 

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

 

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>

 

 

 

Kulturní akce

So 23

Sportovní den SOPM

Září 23
Říj 23

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty