AKTUALIZACE SEZNAMU INVESTIČNÍCH PRIORIT PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK

KÓD PROJEKTU

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365

 

POPIS PROBLEMATIKY

Realizační tým projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek“ si dovoluje upozornit všechny potenciální žadatele o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, že v závěru března 2017 bude aktualizován seznam investičních priorit místního akčního plánu vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek.

Z tohoto důvodu prosíme zájemce o zařazení projektů do seznamu investičních priorit, aby neprodleně kontaktovali hlavního zpracovatele, kterým je David W. Novák (kontakty viz dále). V některých případech se může jednat o administrativně složitější záležitost, proto prosíme, nenechávejte zaslání podkladů na poslední chvíli.

Vzhledem k tomu, že zařazení projektu v seznamu investičních priorit je jednou z nezbytných podmínek pro kladné hodnocení přijatelnosti projektu v rámci příslušných výzev IROP (nejen vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, ale i v rámci výzev ITI Ostravsko a CLLD), věnujte prosím tomuto sdělení náležitou pozornost. Další aktualizace seznamu investičních priorit bude provedena až v závěru září 2017.

 

TERMÍN

Do 10 března 2017

 

KONTAKT

David W. Novák, hlavní zpracovatele místního akčního plánu: Tel: 732 123 903, e-mail: davidwnovak@email.cz

 

Zpracoval: Realizační tým Místního akčního plánu Frýdek-Místek

 

Přílohy: MAP FM_investiční projekty

 

Kulturní akce

So 23

Sportovní den SOPM

Září 23
Říj 23

Dobrá

Dobrá

Dobratice

Dobratice

Krásná

Krásná

Morávka

Morávka

Nižní lhoty

Nižní lhoty

Pražmo

Pražmo

Nošovice

Nošovice

Raškovice

Raškovice

Vojkovice

Vojkovice

Vyšní lhoty

Vyšní lhoty